Texas Hold’em Poker – Казино Кубан

Texas Hold’em Poker – Казино Кубан

Texas Hold’em Poker е приятна покер игра , която се играе с 2 -12 играча. За започване на играта са необходими минимум двама играчи. За самата игра се използва кръгъл диск, който се нарича „dealer button“ и индикира играча, който теоретично раздава картите по време на една игра . Играчът с „dealer button“ получава последен карти. 

     В началото на играта се определя кой от играчите ще бъде с „dealer button“. Първият играч от ляво трябва да плати „small blind”, следващият играч от ляво на първия трябва да плати „big blind“, (определена сума, която се слага на „тъмно“ преди да са дадени карти). Всеки играч получава по две закрити с лицето надолу карти. Преди раздаването на картите, трябва да са направени залози за“small blind“ и за „big blind“. Те могат да бъдат съответно 1 и 2, 2 и 5, 5 и 10 и т.н. в зависимост от лимита на масата. След като всеки от играчите е получил по две карти започват залаганията в първи рунд. Залаганията в първи рунд винаги започват от играча който е след игарча с „big blind“. Всеки от играчите има следните опции:

Да се откаже (fold)
Да плати (call)
Да вдигне залога (rise)

     Позволени са общо три вдигания на първия рунд. След като се изравнят залозите на всеки от играчите, се преминава към втория рунд на играта. Дилъра обръща три карти с лицето нагоре в средата на масата тези три карти се наричат „flop“. Всички залози във вторият рунд започват от играча след играча, в който е „dealer button“. Позволени са общо максимум три вдигания на залога. След втория рунд дилъра обръща в средата на масата още една четвърта карта с лицето нагоре, която се нарича „turn card“. Следва третия рунд на залагания с максимум три качвания на залога. При последния четвърти рунд, дилъра обръща пета последна карта с лицето нагоре в средата на масата, която се нарича „river card”, след което следват залагания. Отново максимума на качвания на залога са три. В края на играта след приключване на всичките рундове, всички играчи обръщат своите две карти с лицето нагоре и печели играчът с най-добрата комбинация от пет карти (неговите две и обърнатите от дилъра пет карти). Той печели общата сума от залаганията във всички рундове. Сумите от залаганията във всеки рунд се събират на определено място в средата на масата, което се нарича „pot“. В случай, че двама играчи накрая имат еднакви по сила комбинации от карти, те си разделят общата сума от залаганията. 

     В трите рунда след първия, залаганията трябва да започват винаги с играча, който е след играча с „dealer button“, освен ако разбира се този играч не се е отказал. Тогава започват със следващият от ляво, който е в играта. Той има три опции.

Да каже „check“ (изчаква без да залага)
Да се откаже
Да заложи

     Следващите играчи имат четири опции:
„check“, „fold“, „call“, „rise“
Ако има формиран залог, опция „check“ отпада. 

     Ако някои от играчите по време на играта няма достатъчно пари на масата да отговори на залога или да направи пълно вдигане на залога е позволено да направи „all-in“ (слага всичко). Тогава се сформира от събраната до момента сума „main pot“. Другите играчи продължават играта без него, като сумата от техните по-нататъшни залагания се отделя настрани в „side pot“. Играчът, който е „all-in“ се състезава с другите играчи само за сумата, която е в „main pot“. 

     Във всеки рунд след първия играчите комбинират своите две карти със тези които са обърнати от дилъра и преценяват как да играят и залагат. 

Още основни правила за играта на Texas Hold’em

     На масата единствения език, на който е позволено да се говори по време на игра е английски! Играчите трябва да държат своите карти на масата през цялото време и да ги пазят от погледите на другите. Кеш пари за чипове се сменят само между отделните игри. Всеки играч участва в играта само с чиповете, които са на масата пред него (няма право да сменя кеш пари за чипове по време на игра). Забранено е по време на игра играчите да си разменят чипове помежду си, да вадят, прибират чипове в джобовете си, да дават назаем чипове. „Cash out“ смяна на чипове за пари се прави само ако играчът е приключил да играе. Смяната на пари за чипове между играчите е забранена.

Author: Jesse Smith